คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge

15/6/2566 10:13:09น. 573
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น โดยเริ่มออกกำลังกาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 - 1 กันยายน 2566 และพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร ในวันพุธ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
15/6/2566 10:13:09น. 573
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน