คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการ Science Research Forum

10/7/2566 10:53:20น. 534
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการ Science Research Forum หัวข้อ "Publishing in High-impact Journals" โดย Professor Timothy E. O'Brien, Ph.D. จาก Loyola University Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทำวิจัย และตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ได้รู้ว่าการทำวิจัยที่จะให้มีการตีพิมพ์วารสารต่างๆ ที่มีคุณภาพสูงจะมีเทคนิคอย่างไร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
10/7/2566 10:53:20น. 534
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน