สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการบำรุงรักษาสถานที่และบูชาพระวิษณุให้แก่นิสิต เพื่อฝึกตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

10/7/2566 16:25:20น. 733
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการบำรุงรักษาสถานที่และบูชาพระวิษณุให้แก่นิสิต เพื่อฝึกตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
       วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร. สุรพล ดำรงกิตติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการบำรุงรักษาสถานที่และบูชาพระวิษณุ ภายใต้รายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับวิศวกรไฟฟ้าให้แก่นิสิตภายในสาขา โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถคณะ รอบตึกคณะ ลานเกียร์ และลานพระวิษณุกรรม เพื่อพัฒนาตัวบุคคลให้มีความเป็นผู้ให้ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และเพื่อฝึกตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
10/7/2566 16:25:20น. 733
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน