คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Green SPSS ประจำปี 2566

3/8/2566 18:08:24น. 589
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา ประธานโครงการฯ คุณกัญจน์ชญา กอกน้อย ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานฯ เลขานุการโครงการฯ ตลอดจนทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และตัวแทนผู้นำนิสิต เข้าร่วมโครงการ Green SPSS ประจำปี 2566
      ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ลานสวนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ และร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ Green SPSS ภายใต้โครงการ Green SPSS โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร และนิสิตในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้ บุคลากร และนิสิตมีความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการสำนักงานสีเขียวของคณะฯ ในแต่ละหมวด เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินรักษาระดับสำนักงานสีเขียวประจำปี 2566
       ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะก้าวสู้ Green Office ที่มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดการดำเนินงานของ Green Office ได้ที่ https://spss.up.ac.th/th/main/greenoffice 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
3/8/2566 18:08:24น. 589
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน