วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา"

11/8/2566 16:55:43น. 710
การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวของวิทยาลัยการจัดการ โดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูล สำรวจพื้นที่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
หมวดที่ 1 และหมวดที่ 4 ประเมินโดย ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ประเมินโดย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ
รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6 ประเมินโดย นางสาวนริศรา ภาษิตวิไลธรรม
คณะกรรมการประจำคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ทั้งนี้ได้พาคณะกรรมการทุกท่านเยี่ยมชมพื้นที่สำนักงานสีเขียว พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์สำนักงานสีเขียวต่อไป
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
11/8/2566 16:55:43น. 710
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน