คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'ทักษะฝีมือแรงงานแห่งอนาคตและการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์'

28/8/2566 11:26:21น. 732
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'ทักษะฝีมือแรงงานแห่งอนาคตและการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์' ในระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และ ผศ.คมกฤต  เมฆสกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เพื่อรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์

       นอกจากนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พานิสิตลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอาเซียนตลอดจนทักษะฝีมือแรงงานแห่งอนาคตรองรับระบบโลจิสติกส์ ที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
28/8/2566 11:26:21น. 732
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน