แสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับรางวัล ชมเชย กลุ่ม A (ศึกษา วิจัย) ในโครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green

13/9/2566 12:23:31น. 475
รับรางวัล ชมเชย กลุ่ม A (ศึกษา วิจัย) ในโครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 💜💛
.
👏🏻ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ✨ กลุ่ม A ด้าน “การศึกษา กิจกรรมการมีส่วนร่วม และงานวิจัย” พร้อมเงินสนับสนุน จำนวน 15,000 บาท 🤩
.
ชื่อโครงการ “ การเสริมสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน บนพื้นฐานทุนวัฒนธรรมและการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาคลองมะเดื่อ สมุทรสาคร
.
ในโครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ 2566

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
13/9/2566 12:23:31น. 475
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน