วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม B (ของเสีย) และได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023

13/9/2566 16:22:06น. 447
วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม B (ของเสีย) และได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023
    วันที่ 13 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต หัวหน้าสำนักงาน นางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา และนางยลดา อินเปรี้ยว หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป พร้อมบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานบุคลากรและนิสิตได้ตระหนักและมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำแนวทางเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม ได้นำเสนอผลงาน “แนวทางการพัฒนาการตรวจและส่งภาระงานระบบออนไลน์แทนการใช้กระดาษของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา”


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
13/9/2566 16:22:06น. 447
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน