คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และ โครงการเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ.

19/9/2566 13:43:27น. 591
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และ โครงการเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ.

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และ โครงการเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ. จัดโดย สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง Active Learning อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการ แล้วจึงเข้าสู่กิจกรรมการบรรยาย ประมวลจริยธรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร และ เสียงสะท้อนพี่น้อง ม.พะเยา โดยทีมสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องประมวลจริยธรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน พร้อมสะท้อนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แล้วนำข้อมูลที่ได้ สะท้อนต่อไปยังคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

ข้อมูล / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
19/9/2566 13:43:27น. 591
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน