ม.พะเยา จับมือ กสศ. ธนาคารโลก ร่วมด้วย อบจ.พะเยา สำนักงานสถิติพะเยา และ ศธ.พะเยา สำรวจทักษะเยาวชนวัยแรงงานจังหวัดพะเยา

21/9/2566 16:55:45น. 23318
มหาวิทยาลัยพะเยา
        สถานการณ์แรงงานของไทยค่อนข้างน่าเป็นห่วง ช่องว่างทักษะแรงงานของไทยกับต่างประเทศกำลังห่างมากขึ้น แรงงานไทยจำนวนมากมีทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ผลการศึกษาของ World Economic Forum พบว่า แรงงานไทยยังขาดทักษะขั้นสูง และมีสัดส่วนการจ้างงานทักษะสูงเพียง 14.40% เท่านั้น
        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ศ.ดร.เสมอ ถาน้อยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา และ หน่วย City Unit สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชุมร่วมกับ Mr. Koji Miyamoto นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก ธนาคารโลก นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการส่งเสริมนวัตกรรมและทุนการศึกษา กสศ. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมีคณะทำงานนำโดย นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์, นายอัษฎากร ฉัตรานันท์ เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และคณะทำงานจากภาคส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อดำเนินโครงการสำรวจทักษะเยาวชนวัยแรงงานในจังหวัดพะเยา โดยมี รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ
        มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ธนาคารโลก (World Bank) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อบจ.) สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ศธ.พะเยา) รวบรวมจัดเก็บข้อมูลเยาวชนและประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง 15 – 65 ปี ในจังหวัด เพื่อนำข้อมูลตรงนี้มาใช้เป็นรากฐานในการออกนโยบายด้านการศึกษา ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
21/9/2566 16:55:45น. 23318
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน