คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกรอกภาระงานตามระบบ HR Smart

26/10/2566 14:01:01น. 388
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกรอกภาระงานตามระบบ HR Smart

          เมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอกภาระงานตามระบบ HR Smart ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการกรอกภาระงานในระบบ HR Smart และเป็นข้อมูลสำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามมาตรฐานภาระงาน ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน     

          โดยวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ภาคเช้าเป็นการ ชี้แจง Reword KPI คณะในการประเมินผลสัมฤทธิ์งาน จากนั้นภาคบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนภาระงานที่นำมากรอกใน HR Smart ของสายวิชาการ ส่วนของสายสนับสนุนจัดขึ้นในภาคเช้าของวันที่ 19 ตุลาคม 2566  

facebooktwitterline


ภาพ :   จริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
26/10/2566 14:01:01น. 388
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน