สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต เพื่อเป็นล่ามภาษาจีนในโรงงานอุตสาหกรรม

14/11/2566 16:25:48น. 1005
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต เพื่อเป็นล่ามภาษาจีนในโรงงานอุตสาหกรรม

       เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนานิสิต ปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อเป็นล่ามภาษาจีนในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการเป็นล่ามภาษาจีน สามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรจีน กับองค์กรที่ใช้ภาษาอื่น ๆ และช่วยให้กระบวนการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น รวมถึงสามารถแปลและอธิบายข้อมูลทางเทคนิคและธุรกิจ การต่อรองและการเจรจาเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิต
ข้อมูล / ภาพ: ผศ.ดร.ธิวานนท์  พูพวก อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/

เว็บไซต์: http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   ผศ.ดร.ธิวานนท์ พูพวก   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธิวานนท์ พูพวก / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
14/11/2566 16:25:48น. 1005
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน