ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates รอบเดือนพฤศจิกายน 2566

21/11/2566 16:22:34น. 251
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates รอบเดือนพฤศจิกายน 2566

     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR B1 English for Undergraduates สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยแบ่งตามระดับผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ประกอบด้วย ระดับ A1 อบรมวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และสอบวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง UB 003 จำนวนนิสิตเข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 273 คน และ ระดับ A2 อบรมวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. และ สอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง UB 005 จำนวนนิสิตเข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 91 คน โดยมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูล / ภาพ: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา

ข่าว: นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวปวลี ดวงดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
21/11/2566 16:22:34น. 251
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน