วิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดอบรมการถอดแบบและประเมินราคางานระบบ เพื่อถ่ายถอดประสบการณ์ให้กับนิสิต

22/11/2566 16:21:07น. 328
วิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดอบรมการถอดแบบและประเมินราคางานระบบ เพื่อถ่ายถอดประสบการณ์ให้กับนิสิต

     เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ คำสนาม ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ เกตุขาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดอบรมการถอดแบบและประเมินราคางานระบบให้กับนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลปี 4 สายงานระบบ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัลลภ อยู่ภิญโญ วิศวกรอาวุโส เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพและความรู้จากหน้างานจริงให้นิสิตได้เห็นภาพ รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 5000 บาท ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย  

facebooktwitterline


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
22/11/2566 16:21:07น. 328
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน