วิศวะฯ เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ 7คณะ ส่งเสริมความสามัคคี ความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออก

23/11/2566 14:39:19น. 399
วิศวะฯ เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ 7คณะ ส่งเสริมความสามัคคี ความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออก

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์ “มหกรรมกาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3” ในระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2566 โดยในครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตสายคณะวิทย์เทคโนโลยีและสายคณะวิทย์สุขภาพ ร่วมถึงส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออกของผู้นำนิสิต

    โดยในระหว่างวันที่ 6 - 11 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาในช่วงเลิกเรียน และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, พิธีเปิด - ปิดโครงการ, พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา รวมถึงการจัดคอนเสิร์ตของแต่ละคณะฯ ที่เข้าร่วม
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
23/11/2566 14:39:19น. 399
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน