นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 44 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

24/11/2566 16:16:36น. 869
นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 44 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

     คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้

 

1. นางสาวไซนับ โซ๊ะสะตา นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

    การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม: อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข)

2. นายกิตติศักดิ์ กาวิละ นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย

    การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส (อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม: Mr. Luc NGUYEN)

 

     และขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ รายการการแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส นางสาวสุพัชชา แสนหาญ นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 (อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม: อาจารย์แสงเดือน กาศลังกา) ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม นิสิตผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดีภาพ / ข้อมูล: สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ / นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา 

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส / นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
24/11/2566 16:16:36น. 869
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน