วิทยาลัยการศึกษา และวิทยาเขตเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองผำ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

23/1/2567 9:25:19น. 60
วิทยาลัยการศึกษา และวิทยาเขตเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองผำ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ดร.วสันต์ สรรพสุข อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หัวหน้างาน บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา และวิทยาเขตเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองผำ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายกรนิวัฒน์ อินเหลือละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผำ โครงการฯในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน และสร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิต สาขาหลักสูตรและการสอน ซึ่งนักเรียนได้รับความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมและของรางวัลมากมาย ในการนี้วิทยาลัยการศึกษาได้มอบลำโพงเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
23/1/2567 9:25:19น. 60
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน