วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. นำนิสิตศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนำมาปรับใช้ในอนาคต

29/1/2567 8:49:29น. 134
วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. นำนิสิตศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนำมาปรับใช้ในอนาคต

     วันที่ 26 มกราคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยครูปฏิบัติการ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และอุปกรณ์การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหิน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต อีกทั้งได้เห็นลักษณะการทำงานจริงทางด้านวิศวกรรมและนำมาปรับใช้ในอนาคตต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
29/1/2567 8:49:29น. 134
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน