คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ DAMT & NCON 2024 พร้อมนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

2/2/2567 13:48:37น. 63
DAMT  NCON 2024
           เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา กันทวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคม IEEE Signal Processing Thailand Chapter, รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะกรรมการของสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์, ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ, ดร.ศุลีพร คำชมภู และ อาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 7th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ ครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม จำนวน 10 ผลงาน และในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “AI Based Video Analytics” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าวด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางนุชรารัตน์ ถาวะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางนุชรารัตน์ ถาวะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
2/2/2567 13:48:37น. 63
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน