คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมใจสามัคคี ร่วมกีฬาสีบุคลากร มพ. 2567

7/2/2567 12:47:37น. 89
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมใจสามัคคี ร่วมกีฬาสีบุคลากร มพ. 2567

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 (UP Sport 2024) ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8 - 30 มกราคม 2567 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่สีเขียวในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งกีฬาสากล กีฬามหาสนุก การเดินขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ และสแตนด์เชียร์ ทำให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
7/2/2567 12:47:37น. 89
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน