รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

23/2/2567 15:44:35น. 131
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วย ผู้อำนวยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง และช่วงบ่ายคณะศึกษาดูงานฯ เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี งานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน และงานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ นำเสนอระบบบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
23/2/2567 15:44:35น. 131
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน