ม.พะเยา จัด Area-based Research Publication Camp lll ดันงานวิชาการและการรับใช้สังคม สู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

1/3/2567 17:42:17น. 677
Area-based Research Publication Camp lll
        วันที่ 1– 2 มีนาคม 2567 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี จัดกิจกรรม Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Bansaeo Garden and Resort อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษจาก ในหัวข้อ “ สามเหลี่ยมสมดุล แห่งความสนุกสนานและผลงานตีพิมพ์ ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน

        สำหรับกิจกรรม Area-based Research Publication Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยทางด้านวิชาการและการรับใช้สังคมให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้บทความวิจัยที่มีคุณภาพ และพร้อมส่งผลงานตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติที่เหมาะสม ซึ่งการจัดกิจกรรม Area-based Research Publication Camp 2 ครั้ง ที่ผ่านมามีผลงานได้การตีพิมพ์แล้ว จำนวน 7 ผลงาน ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน Quartile 1,2 และ 3 และ Asean Citation Index (ACI) ในการจัดกิจกรรม Area-based Research Publication Camp ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 มีนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมและส่งบทความวิจัยทั้งหมด จำนวน 17 เรื่อง จาก 8 คณะ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนภัทร นวลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thanaphat.no@up.ac.th   
1/3/2567 17:42:17น. 677
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน