คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ จังหวัดน่าน

4/3/2567 9:32:35น. 83
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 2 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและนำทัศนศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาชาชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ จังหวัดน่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล, รองศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา ทาตัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์, ดร.สิริกมล แสงมีอานุภาพ, นางสาวสุพิชฌาย์ น้อยคำ และนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เป็นวิทยากร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
4/3/2567 9:32:35น. 83
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน