ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและสอบ English for Undergraduates เดือนมีนาคม 2567

12/3/2567 15:49:50น. 143
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและสอบ English for Undergraduates เดือนมีนาคม 2567

 

     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและสอบ English for Undergraduates เดือนมีนาคม 2567 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UB) แบ่งตามระดับผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต โดยระดับ A1 จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม เวลา 09.00-16.00 น. และวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง UB 001 จากนั้นทำการทดสอบ เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง UB 003 มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ จำนวน 290 คน และ ระดับ A2 จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม เวลา 09.00-16.00 น. จากนั้นทำการทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง UB 005 มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ จำนวน 96 คน โดยมีคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่นิสิต ตลอดการทดสอบฯ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

ภาพ: นางสาววริศรา วงศ์ช่างเงิน / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง                                

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาววริศรา วงศ์ช่างเงิน / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
12/3/2567 15:49:50น. 143
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน