คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

15/3/2567 10:52:41น. 57
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

           คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับพิจารณาคัดเลือก Super KPI 1.1.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรรจน์มน ธรรมไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมชุมชน ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร ดร.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา ดร.นพรัตน์ สังฆฤทธิ์ และ อาจารย์เอกราช วงศ์ษายะ เข้าร่วมนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับพิจารณาคัดเลือก Super KPI 1.1.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team  โดยคณาจารย์ได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จำนวน 7 โครงการ

   

facebooktwitterline


ภาพ :   ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
15/3/2567 10:52:41น. 57
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน