คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

17/3/2567 14:32:19น. 46
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณะ หัวหน้างาน และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการจัดประชุม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากคุณกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และคุณรัตติกาล จันตระกูล หัวหน้างานทะเบียนนิสิต โดยวิทยากรได้บรรยายถึงองค์ประกอบการจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้ทำความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น

 

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
17/3/2567 14:32:19น. 46
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน