วิทยาลัยการศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

19/3/2567 16:38:09น. 54
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดพะเยา
    วันที่ 15 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา อาจารย์เมทิกา เลิศปฐมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี นางสาวปวันรัตน์ วังมา หัวหน้างานวิชาการ นางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา และนายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมประถมนุสร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ และนายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์ ประธานสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 9 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดพะเยาอย่างทั่วถึงและเป็นแนวทางเดียวกัน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
19/3/2567 16:38:09น. 54
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน