คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายเด็กพะเยา ร่วมสร้างเมืองสําหรับทุกคน”

25/3/2567 11:10:17น. 53
เครือข่ายเด็กพะเยา ร่วมสร้างเมืองสําหรับทุกคน
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับพะเยาทีวี, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายเด็กพะเยา ร่วมสร้างเมืองสําหรับทุกคน”
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ปวงสตูดิโอ พะเยาทีวี อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เพื่อมุ่งส่งเสริมบทบาทเด็กเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองพะเยา พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (MIDL) เพื่อนำสู่การจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองพะเยาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนทุกกลุ่ม (Inclusive City)


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
25/3/2567 11:10:17น. 53
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน