มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับ 1 เป็นปีที่ 2 สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ของประเทศ ระดับอุดมศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

29/3/2567 16:12:18น. 112
มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับ 1 สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ของประเทศ ระดับอุดมศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับ 1 เป็นปีที่ 2 สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ของประเทศ
ระดับอุดมศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


                วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมาย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ ระดับอุดมศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน มอบโดยปลัดกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง


              ทั้งนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของผู้กู้ยืม บ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป
 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ /นิติพัฒน์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
29/3/2567 16:12:18น. 112
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน