ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ

9/4/2567 15:08:56น. 110
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ
เรื่อง A Health Literacy Initiative: Enhancing Health
Behavior and Quality of Life for Socially Bound Aging
in Northern Thailand
สามารถเข้าถึงบทความได้ที่ :
DOI: 10.13189/ujph.2024.120209
facebooktwitterline


ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
9/4/2567 15:08:56น. 110
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน