คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือ OKR ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนภายใต้โครงการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำเดือน

23/4/2567 12:12:40น. 645
การใช้เครื่องมือ OKR

วันที่ 22 เมษายน 2567 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือ OKR ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนภายใต้โครงการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะ ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์

โดยมีวิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การวัดผลการดำเนินงานด้วย KPIs” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.องอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบูรณาการพันธกิจสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์

หัวข้อ “ การใช้ OKRs เพื่อพัฒนางาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบูรณาการพันธกิจเพื่อความยั่งยืน คณะเภสัชศาสตร์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
23/4/2567 12:12:40น. 645
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน