ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ ได้รับทุน Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

8/5/2567 14:43:20น. 65
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ ได้รับทุน Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) ประเภท Staff Exchanges จาก European Commission ระยะเวลาทุน 2024-2028 เพื่อทำวิจัยในหัวข้อ Integration of Advanced Experiment, Computation and Data for Innovation in Freeze Casting and Advanced Porous Structures


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    เริงฤทัย ศิริรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
8/5/2567 14:43:20น. 65
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน