คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรมพี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักกฎหมายสำหรับนิสิต

11/5/2567 14:33:16น. 1778
พี่ทนายสอนน้อง

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00 -10.30น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักกฎหมายสำหรับนิสิต ณ ห้องประชุมคลินิกกฎหมาย นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย พร้อมด้วย น.ส.นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานคลินิกกฎหมาย นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนิสิตคณะนิติศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยได้รับเกียรติจาก ทนายสงกรานต์ สาระกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์การประกอบอาชีพทนายความ กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีในการเรียนกฎหมาย ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพทนายความ ช่วยให้มีข้อมูลในการตัดสินใจและสามารถวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายในการสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความ ประกอบอาชีพในทนายความอนาคตได้    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
11/5/2567 14:33:16น. 1778
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน