คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16

17/5/2567 20:29:54น. 229
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16

     School of Liberal Arts, University of Phayao, co-hosted the 16th National and International Conference on Humanities and Social Sciences Research Network with Suan Sunandha Rajabhat University under the theme "Internationalization of Interdisciplinary Knowledge of Humanities and Social Sciences in the Digital Age for Sustainable Development." The event  was held  on Friday, May 17, 2024 at the Royal River Hotel, Bangkok, Thailand.


     碧瑶大学文学院与宣素南塔皇家大学人文学院共同主办第16届人文社会科学国际学术研讨会,主题为“数字时代人文社会科学跨学科知识的国际化与可持续发展”。活动将于2567年5月17日星期五在泰国曼谷的皇家河畔酒店举行。


     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศมากกว่า 20 สถาบัน ภายใต้แนวคิด "Internationalization of Interdisciplinary Knowledge of Humanities and Social Sciences in the Digital Age for Sustainable Development." ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


  

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
17/5/2567 20:29:54น. 229
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน