คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ

30/5/2567 16:04:14น. 62
Title: Effects of Climate Factors with Dengue Fever in Upper Northern Thailand
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ (Co-author)
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation
Title: Effects of Climate Factors with Dengue Fever in Upper Northern Thailand
The 4th Inter Institutional Public Health Conference
" Innovation and Research Enhanced Driving Well-Being in Society“
วันที่ 9-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์
facebooktwitterline


ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
30/5/2567 16:04:14น. 62
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน