ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

30/5/2567 16:34:58น. 59
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ

นางสาวธิชาพร พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชนะพล จันทรากาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
30/5/2567 16:34:58น. 59
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน