คณะวิทยาศาสตร์ – ห้องเรียน วมว. สาธิต มพ. เปิดโลกกว้างสู่งานประชุมนานาชาติ พร้อมเรียนรู้ธรรมชาติและศึกษางานนวัตกรรมด้านเซลล์ต้นกำเนิดระดับโลก

11/6/2567 16:07:24น. 16
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สนับสนุนบุคลากรทางวิชาการจำนวน 3 ท่านได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางฟิสิกส์ ว่าที่ร้อยตรี มนัส ภูทวี (ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียน วมว โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา) และอาจารย์สาขาชีววิทยา (ดร.วิภาสิริ สุนทรชัย – อาจารย์ผู้ควบคุมนิสิตและฝ่ายวิชาการโครงการ วมว.) และ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย (ผู้ประสานงานความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย-ออสเตรีย) เพื่อนำนักเรียนห้องเรียน วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ภายใต้กิจกรรมการสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียน วมว. ที่ได้รับการตอบรับเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในงาน International Student Congress 2024 ครั้งที่ 10 ยังมหาวิทยาลัยการแพทย์ เมืองกร๊าซ สาธารณรัฐออสเตรีย (Medical University of Graz, Austria) โดยมีนักเรียนในโครงงานด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ ด้านการแพทย์อวกาศ ด้านคณิตศาสตร์-การแพทย์ ด้านเคมีและเวชภัณฑ์ทางอาหารและยา และด้านเซลล์วิทยาเพื่อการพัฒนาสารทุติยภูมิ (รวมทั้งสิ้น 7 โครงงาน) นำเสนอภาคบรรยายระดับนานาชาติ และร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย โดย โอกาสนี้ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ได้บรรยายและนำเสนอแนวคิด เกี่ยวกับ การจัดการระบบเมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก้ภายใต้ การจัดทำเมืองแห่งสุขภาพและสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อการแพทย์ ในงานครั้งนี้ และ นักเรียนในโครงการยังได้เข้าทำการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมเมืองมรดกโลกยูเนสโก้ ณ เมืองกร๊าซ และกรุงเวียนนา ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมในอารยธรรมตะวันตก พร้องทั้งเดินทางศึกษาทางธรรมชาติวิทยาและธรณีวิทยาโลกยังถ้ำน้ำแข็งที่ใหญ่และยาวที่สุดของโลก ที่เมืองซาล์บวก (Eisriesenwelt - Werfen, Salzburg) และเดินทางเข้าศึกษายังกลุ่มงานวิจัยด้าน 3D Printing and Biofabrication ยังมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีกรุงเวียนนา (TU-Wein) เพื่อศึกษาการทำงานด้านการสร้างเนื้อเยื่อชีวภาพจากเซลล์ต้นกำเนิด และเดินทางไปหอดูดาวแห่งกรุงเวียนนา มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเวียนนา ซึ่งนักเรียนในโครงการห้องเรียน วมว. ได้รับประสบการณ์และความรู้ผ่านนักวิทยาศาสตร์ และผู้มีความรู้เชิงวิชาการที่ทำงานระดับโลก และได้รับการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติทางชีวฟิสิกส์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ตอบสนองการพัฒนากำลังพลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทยเพื่อการก้าวไปพร้อมการพัฒนาพลเมืองโลกและนวัตกรรมระดับสากล


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ชัชวาล วงค์ชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ชัชวาล วงค์ชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
11/6/2567 16:07:24น. 16
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน