วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด Freshy Engineering UP 67 เตรียมคนเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

19/6/2567 16:17:06น. 330
วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด Freshy Engineering UP 67 เตรียมคนเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Freshy Engineering UP 67 ต้อนรับนิสิตชั้นปี 1 ภายในคณะ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567 และ วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ ลานอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร. อนุจิตร ภูมิพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี มุ่งหวังและส่งเสริมให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสุขภาพ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพที่ดี ได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 1.3 นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Wellness and Happiness) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้าง ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต จึงได้จัดโครงการ Freshy Engineering UP 67 ขึ้น สำหรับนิสิตชั้นปี 1 ภายในคณะ โดยมีการจัดกิจกรรมร้องเพลง การฝึกความพร้อม ความสามัคคีกันระหว่างเพื่อน ๆ ในคณะ มีการแนะนำรุ่นพี่สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมรมดนตรี และชมรมถ่ายภาพ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างเพื่อน ๆ ทั้งยังมีพิธีเทียนรับขวัญน้องใหม่ที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของรุ่นพี่ – รุ่นน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
19/6/2567 16:17:06น. 330
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน