วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well-Being: BMI Challenge) ประจำปี 2567

20/6/2567 11:23:03น. 46
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well-Being: BMI Challenge) ประจำปี 2567
   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well-Being: BMI Challenge) ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “หลักการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและหลักการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย” อีกทั้งยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ส่วนงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในส่วนงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี โดยคาดหวังว่า หากเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรให้มีสุขภาพที่ดี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีตามไปด้วย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
20/6/2567 11:23:03น. 46
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน