คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในการทำงานภาคอุตสาหกรรม

21/6/2567 14:15:42น. 153
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในการทำงานภาคอุตสาหกรรม

ดร.วาสนา นากุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ภายในคณะให้การต้อนรับตัวแทนจากโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ฝึกอบรมด้านภาษาญี่ปุ่นและทักษะวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร, ด้านงานโครงสร้างบ้าน อาคารโยธา, ด้านธุรกิจแปรรูปอาหารและเบเกอรี่, ด้านสิ่งทอ, ด้านโลจิสติกส์) และภาคธุรกิจงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น (ในรูปแบบวีซ่าผู้ฝึกงาน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN1104) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังรายละเอียดที่น่าสนใจของโครงการฯ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
21/6/2567 14:15:42น. 153
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน