คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีภายในองค์กร

24/6/2567 11:28:35น. 116
คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีภายในองค์กร


     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมฝึกโยคะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีภายในองค์กร (UP BMI Challenge) ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรในคณะฯ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ตาม SUPER KPI: Good Health Well-Being ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอรสา สัจจาสัย เป็นโค้ชฝึกโยคะ และมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล
ข้อมูล/ข่าว : หน่วยกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
24/6/2567 11:28:35น. 116
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน