สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการสัมมนาดาราศาสตร์วิทยุและงานวิจัยเพื่อการใช้งานกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ครั้งที่4

27/6/2567 14:26:04น. 51
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2567 เวลา 13:00-16:30 น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์1 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Astronomical Research Institute of Thailand, NARIR) โดยทีมวิทยากร Dr. Koichiro Sugiyama, Dr. Ram Kesh Yadav และ Dr. Kitiyanee Asanok ในโครงการสัมมนาดาราศาสตร์วิทยุและงานวิจัยเพื่อการใช้งานกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ครั้งที่4 (Special Colloquium on the 40m Thai National Radio Telescope) ให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ในโอกาศนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ทีมวิทยากร ในการสัมมนาครั้งนี้มีนิสิตและคณาจารย์สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับฟังการสัมมนา ที่มาและความสำคัญของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ งานวิจัย โอกาสการเข้าฝึกงานและทำวิจัยร่วมของนิสิตระดับชั้นปริญญาตรี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/ดร.สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
27/6/2567 14:26:04น. 51
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน