กองอาคารสถานที่ "ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังการสะท้อนปัญหาจากสภานิสิต"

4/7/2567 10:29:22น. 79
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
                    กองอาคารสถานที่ นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี นายณัฐวุฒิ สมยาโรน, ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน หัวหน้างานและ
บุคลากรกองอาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังการสะท้อนปัญหาจากนิสิต ร่วมกับประธานสภานิสิตและตัวแทนสภานิสิต


                   ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ได้พูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อจำกัดของการปฎิบัติงาน
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ในแต่ละงานของกองอาคารสถานที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของนิสิตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
เกิดความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเจนจิรา ประสุทธิ์   
เพิ่มข่าวโดย :   jenjira.pr@up.ac.th   
4/7/2567 10:29:22น. 79
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน