วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร “นิสิตเกียรติยศ” ประจำปี 2567

8/7/2567 16:46:34น. 29
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร “นิสิตเกียรติยศ” ประจำปี 2567

   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร “นิสิตเกียรติยศ” ประจำปี 2567 ประเภทนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประเภทผู้นำนิสิต และประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นิสิตที่มีผลงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจ มีกำลังใจในการบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ตามปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งได้รับมอบจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 “ปาเจรา วันทามหาคณาจารย์ นอบน้อมวันทา เชิดชูครูผู้สร้างคน” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้มีนิสิตวิทยาลัยการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร “นิสิตเกียรติยศ” ประจำปี 2567 ทั้งสิ้น 96 ราย ได้แก่

1. นิสิตเกียรติยศ ประเภทนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ราย

2. นิสิตเกียรติยศ ประเภทผู้นำนิสิต จำนวน 31 ราย

3. นิสิตเกียรติยศ ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 61 ราย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
8/7/2567 16:46:34น. 29
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน